Bilgi Bankan

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Süreci, Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye’de kentsel alanların yenilenmesi meselesi, yoğun kentleşme ile özellikle büyük kentlerde inşaat sayılarının artması ve buna ters orantılı olarak bu alanlarda optimum yaşam koşullarının düşmesi sebebiyle, 2000’li yıllarda ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte pek çok yasa ve mevzuat düzenlemeleri ile kentsel dönüşüm uygulamalarının yasal zemini oluşmaya başlamıştır.

Günümüzde ise Türkiye’deki tüm kentsel dönüşüm faaliyetleri  6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun’a dayanmaktadır. Ülkedeki tüm kent ve köylerde, ekonomik ömrünü tamamlamış ve yıkılma tehlikesi olan yapıların, devlet tarafından sağlanan kredi, kira yardımı, vergi yardımı gibi avantajlar kullanılarak tekrar yapımını hedefleyen bu kanun, afet tehlikesi bulunan bölgelerin tespiti ve bu bölgelerde sağlıklı, yaşanabilir koşulların oluşturulması temeline dayanır.

 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Süreci

Türkiye’de kentsel dönüşüm süreci, belediyelerce yapılan yer seçimi ve ardından alınan meclis kararı ile başlamaktadır. Mecliste alınan bu karar ile birlikte TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı’na başvurulur ve bir ön anlaşma imzalanır.

Bu ön anlaşma, belediyenin altı ay süresince harita işleri, hak sahiplerinin belirlenmesi, zemin etüt işleri, taslak imar planlarının hazırlanması ve uygulanabilirlik analizlerinin yapılması işlerini yapması gerektiğini belirtir. Belediyenin yapacağı tüm hazırlık işleri TOKİ bünyesinde denetlenir, denetleme sonucunda onaylanır ise ana anlaşmanın imzalanmasıyla gerçek süreç başlar.

 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar

Kentsel dönüşüm uygulamalarının en önemli paydaşlarından biri yerel yönetimler olduğundan genellikle yerel yönetimler kaynaklı sorunlar görülmektedir. Bunlar;

-Belediyelerde konu hakkında teknik birikimi yetersiz personellerin yer alması.

-Yer seçiminde hataların olması.

-Mali konularda yaşanan sorunlar, olarak tanımlanabilir.

-Yerel yönetimler kaynaklı sorunların yanında en büyük sorunlardan biri de kentsel dönüşüm uygulamaları süresince yapılmak istenen itiraz ve şikayetlerle muhatap olacak bir kuruluşun mevcut olmamasıdır. Aradığınız tüm soruların yanıtları bilgi bankan sayfasında.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu