Bilgi Bankan

Şehir Plancısı Ne İş Yapar? (Görevi)

Şehir plancısı; şehirlerin planlı ve düzenli bir şekilde gelişmesi için, değişimlerde etkili olabilecek mekansal, teknik, ekoloji, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek, karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bu önerilerin uygulanmasında görev alan kişidir.

 Şehir plancısı nasıl olunur?

Şehir plancısı olmak için kişilerin, “Şehir ve bölge planlama” bölümlerini en az lisans düzeyinde, üniversite öğrenimini tamamlamaları gerekir. Ayrıca, şehir plancısı olmak isteyen kişiler;

-Tasarım yeteneğine sahip olmalı.

-Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmeli.

-Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilmeli ve çizime yatkın olmalı.

-İnsanlar ile son derece iyi ilişki kurabilmeli ve ekip çalışması yapabilmeli.

-Sorumluluklarına sadık kalmalıdır.

 ​​​​​​Meslek Hayatlarında İlerleyebilirler Mi?

Şehir plancıları lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra mastır

, yüksek lisans vb. yapabilir. Üniversitelerde araştırma görevlisi, Doçent, Profesör gibi unvanlar ile mesleklerini yapabilirler.

​​​​Şehir plancısı;

-Şehirde “Endüstri, ticaret, sağlık, konutlar vb.” hizmetler için gerekli alanların nerelerde ayrılacağına ne kadar kullanılacağına, binaların şehrin nerelerine hangi yoğunlukta kurulacağına karar verir.

-Arazi yapısını ve arazide yaşayan insanların yaş, cinsiyet, eğitim durumları, gelir düzeyleri vb. bilgileri göz önünde bulundurarak şehrin gelecekte nasıl bir gelişme göstereceğine yönelik tahminler de bulunur.

-Yerleşim bölgeleri için ayrıntılı bilgi hazırlar.

-Önceden arazi üzerinde yaptığı hesaplamaları göz önünde bulundurarak, plan ve taslaklar çizer.

​​​​-Yetkililerden oluşan kuruma yaptığı plan ve taslakları sunar. Ve kabul edilen taslağı teknik ressamlara çizdirir.

-Şehrin gelişmesi için gerekli olan mekan düzenlemesini, estetik ve sosyo-ekonomik yapıyı dikkate alarak, en uygun ekonomik bir biçimde oluşturmaya çalışır.

 Çalışma Ortamları Nasıldır?

Şehir plancıları başta emlak konut büroları olmak üzere kırsal ve kent arazilerde çalışmalar da yapmaktadırlar. Kesin olarak belli bir bölgede bulunmaksızın sık sık seyahat etmeleri gerekebilir.

Çalışmaları sırasında jeoloji, harita, çevre ve inşaat mühendisleri, mimarlar, topoğraf… gibi meslek elemanları ile sık sık iletişim halindedirler. Aradığınız tüm soruların yanıtları bilgi bankan sayfasında.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu