Memurlar

Memur’un Almaya Hak Kazandığı Emeklilik İkramiyesi Kıdem Tazminatına Haciz Konulur mu?

Finansal açıdan muhasebesini düzgün yürütemeyen memurların maaşlarına ve mahkeme kararı olması halinde diğer gelirlerine de haciz konulması mümkün. Bu aşamada emekli olacak memurların merak ettiği hususlardan birisi de emekli olması halinde almaya hak kazandığı ikramiye ve kıdem tazminatına haciz konulup konulamayacağıdır.

İkramiye Haciz Konulması

Kişinin borcundan dolayı alacaklı uygun görmesi halinde memurun emeklilik ikramiyesi ve kıdem tazminatına haciz konulması yasaldır ve mümkündür. Bu aşamada icralık ve hacizli borcunuz bulunuyorsa alacaklı sizin ikramiyelerinize de haciz koyar ve alacağını tahsil etme yoluna gider.

Emeklilik İkramiyesi de emekli olan kişilere bir defaya mahsus verilen bir ödemedir. Bu sebeple 5510 sayılı yasanın 93 ncü maddesi birici fıkrası gereği gelirler, aylıklar ve ödenekler belirtilmiş, 6183 sayılı yasanın 70 nci maddesi gereği ise haczedilecek mallar kapsamında olmadığı için emekli ikramiyesinin tamamının haczedilmesi mümkündür.

Haczedilecek ve Haczedilemeyecek Mallar

Devlet borçlu ve alacaklı ile toplumun sosyal şartlarını en iyi şekilde düzenlemek adına önemli adımlar atar. Bu adımlar neticesinde haczedilecek ve haczedilemeyecek hak ve mallar da düzenlenmiştir. Bu aşamada alınacak ikramiye ve tazminatlar için de haciz ve icra işlemlerine de yasal bir düzen verilmiştir. Düzenlemeye göre 5510 sayılı yasa kapsamında sigortalı ve hak sahiplerinin aylık maaş. Gelir, ödenekleri aynı kanunun 88 nci maddesine göre SGK tahsili gereken alacaklar ve nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği de belirtilmiştir.

Emeklilik Maaşına Haciz Konulur mu?

Kişinin yaşlılık sonrası çalışamayacak duruma gelmesi ile yaşlılık döneminde kazancından yoksul kalmasını önlemek amaçlı olarak emeklilik maaşı verilir. Bu nedenle devlet kişinin yaşamını sürdürebileceği bir güvence verir. Bu sebeple ki 6183 sayılı yasanın 71 nci maddesi gereği emekli aylıkları kısmen haczolunabilir.  Hazcedilecek miktar ise üç birinden çok dörtte birinden az olması mümkün değildir.

Haciz ve icra işlemlerinde yasal olarak alacaklılar kişiden alacağını takip etmek zorundadır. Bu anlamda devlet memurlarının maaşına haciz gelmesi halinde maaşından aylık kesinti yapılır. Bu esnada borç bitmeden memur emekli olması halinde memurun ikramiye, kıdem tazminatı gibi bankalardaki hesaplarının tamamına haciz konulması mümkündür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu